• axit oxalic

    Axit Oxalic C2H2O4

    Quy cách: 25kg/bao
    95,000 VNĐ

    Axit oxalic có rất nhiều ứng dụng trong các ngành khách nhau như: chế tạo acheomycin, terramycin and borneol trong ngành dược, chế tạo dung dịch tẩy rửa các thiết bị điện, dùng trong việc kết tủa và phân tách kim loại đất hiếm.