• Mangan-Cacbonat-MnCO3-TKHC

    Mangan Cacbonat MnCO3

    Quy cách: 25kg/bao
    25,000 VNĐ

    Mangan cacbonat được sử dụng rộng rãi như một chất phụ gia cho phân bón thực vật để chữa bệnh thiếu mangan. Ngoài ra nó được sử dụng rộng rãi như một chất xúc tác khử lưu huỳnh, sơn men,…