• than hoạt tính

    Than hoạt tính

    Quy cách: 50kg/bao
    30,000 VNĐ

    Than hoạt tính có nhiều ứng dụng như: Làm sạch dầu tràn, lọc nước ngầm, nước uống, làm sạch không khí, giữ tạp chất hữu cơ không bay hơi từ màu vẽ, lọc khô, bay hơi xăng.