• Polymer anion A101

    Polymer anion A101

    Quy cách: 10kg/bao
    66,000 VNĐ

    Polymer anion A101 là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải: quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…), công nghiệp hoá chất vô cơ, công nghiệp khai thác kim loại.