Polymer anion A101

Polymer anion A101

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc
Danh mục: Hóa chất môi trường
Thẻ: A101, Polymer anion A101

Polymer anion A101 là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải: quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…), công nghiệp hoá chất vô cơ, công nghiệp khai thác kim loại.

Polymer anion A101

Quy cách: 10kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật

Một số tính chất vật lý và hóa học:

Polymer anion A101 là polymer âm tính, có trọng lượng phân tử và độ tích điện khác nhau.

Hoạt động có hiệu quả như các chất hỗ trợ đông tụ hoặc hỗ trợ lắng trong quá trình tách lỏng- rắn.

Polymer anion A101 được sử dụng với nồng độ thấp (0,1-0,5%) nhằm phá vỡ độ bền vững của các hạt keo trong nước và làm chúng kết tụ lại với nhau. Chúng sẽ kết dính lại thành các cục bông to và lắng được gọi đó là quá trình kết bông

Khi cho Polymer Anion  vào nước thải sẽ xảy ra các giai đoạn sau: 

Các hạt keo bị hấp phụ bởi polymer, không còn bền vững, gọi là quá trình keo tụ.

Các hạt keo bị phá vỡ sẽ kết dính với nhau thành các cục bông nhỏ, sau đó thành cụm to hơn và lắng được, gọi là quá trình kết bông.

Một số ứng dụng:

Với ứng dụng của Polymer anion A101, bùn sau xử lý đặc và ít hơn, có thể xử lý trực tiếp.

Bên cạnh đó sử dụng Polymer anion A101 còn làm thay đổi rất ít độ pH và tăng rất ít độ muối. Từ đó, cho thấy tính chất đa dụng, tiện lợi của polymer trong xử lý nước thải..

Polymer anion A101là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải:

Trong quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…)

Công nghiệp hoá chất vô cơ

Công nghiệp khai thác kim loại

Cặn bùn sét

Lọc axít

Công nghiệp giấy

Sản phẩm khác: Polymer cation C1492

New update: 27/11/2019

Liên hệ: 0975 488 380

Tác giả: Admin