• axit malic

    Axit Malic- C4H6O5

    Quy cách: 25kg/bao
    Liên hệ

    Axit Malic là hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa cả hai nhóm chức là carboxyl (COOH) và nhóm hydroxyl (OH). Chính vì vậy nên Axit Malic có tính chất của một Axit và những phản ứng đặc trưng của nhóm chức.