• axit malic

    Acid Malic- C4H6O5

    Quy cách: 25kg/bao
    72,000 VNĐ

    Acid Malic là hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa cả hai nhóm chức là cacboxyl(COOH) bà nhóm hydroxyl(OH). Chính vì vậy nên Acid Malic có tính chất một Acid và những phản ứng đặc trưng của nhóm chức.