vanadium-pentoxide-V2O5-

Vanadi Pentoxit V2O5

850,000 VNĐ

Xuất xứ: Ấn Độ, Trung Quốc
Danh mục: Kim loại và oxit kim loại
Thẻ: V2O5, Vanadi (V) oxit, Vanadi Pentoxit

Vanadi Pentoxit V2O5 là chất xúc tác của phản ứng đốt cháy khí SO2 để tạo thành SO3 trong quá trình sản xuất axit sunfuric.

Vanadi Pentoxit V2O5

Vanadi Pentoxit V2O5 có số cas: 1314-62-1

Tên gọi khác: Vanadi (V) oxit, Vanadia, Vanadi Pentaoxit, Vanadium Pentoxit

Tính chất vật lý và hóa học:

Vanadi Pentoxit V2O5 là một hợp chất vô cơ tồn tại ở trạng thái rắn và có màu nâu hoặc vàng. Khi kết tủa từ dung dịch nước thì nó chuyển thành màu cam đậm.

Khối lượng phân tử: 181,88 g/mol

Mật độ: 3,36 g/cm3

Nhiệt độ nóng chảy: 690oC

Nhiệt độ sôi: 1.750 oC

Một số ứng dụng:

Vanadi Pentoxit V2O5 được sử dụng trong nghiệp dùng trong sản xuất hợp kim của sắt và vanadi, hợp kim của nhôm và vanadi, ngoài ra còn một số hộ kim khác.

Vanadi Pentoxit V2O5 dùng làm thuốc nhuộm trong in ấn và gốm sứ.

Vanadi Pentoxit V2O5 là chất xúc tác của phản ứng đốt cháy khí SO2 để tạo thành SO3 trong quá trình sản xuất axit sunfuric.

Hợp chất này oxy hóa SO2 tạo thành SO3. Trong phản ứng oxy hóa khử này, lưu huỳnh bị ôxy hóa từ trạng thái +4 thành +6, và vanadi bị khử từ +5 xuống +3

V2O5 + 2 SO2 → V2O3 + 2 SO3

Chất xúc tác được tạo thành bằng cách oxy hóa vanadi trong không khí

V2O3 + O2 → V2O5           

SO2 + O2 (xúc tác :V2O5)→ SO3

Còn được sử dụng như là  một chất ức chế ăn mòn cho các thiết bị antisepsising trong dầu khí và hóa chất thiết bị.

Một ứng dụng quan trọng khác của V2O5 là dùng trong việc sản xuất Ferrovanadium.

Sản phẩm khác: Cao, MgO

New update: 25/11/2019

Liên hệ: 0961 370 006

Tác giả: Admin