Kẽm Zinc Dihydrogen Phosphate Zn(H2PO4)2

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc
Danh mục: Muối
Thẻ: kem Zinc Dihydrogen phosphat, Kẽm Zinc Dihydrogen Phosphate, Zn(H2PO4)2

Tính chất Kẽm Zinc Dihydrogen Phosphate

Tên thường gọi : Kẽm Zinc Dihydrogen Phosphate

Công thức : Zn(H2PO4)2

Hình dạng : Trắng ba xiên tinh thể hoặc trắng coagulations .

Điểm nóng chảy thấp, 100 & #8451; bắt đầu để phân hủy.

Hòa tan trong nước để phân hủy, hòa tan trong hydrochloric axit và kiềm.

Có ăn mòn và deliquescence.

Ổn định trong không khí dưới nhiệt độ bình thường.

Ứng dụng cho kẽm dihydrogen phosphate Zn(H2PO4)2:

Sử dụng như embalmment của làm đen kim loại trong các mạ điện ngành công nghiệp, công suất vượt trội so với mangenses dihydrogen phosphate.

Cũng được sử dụng như chống ăn mòn và phosphatizing điều trị hóa chất của bề mặt kim loại . Trong gốm ngành công nghiệp là sử dụng như màu, và trong ngành công nghiệp thủy tinh được sử dụng như lắng.

Tác giả: Admin