Natri hiđrosunfit

Natri Hiđrosunfit Na2S2O4- Hóa chất tẩy đường

35,500 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc
Danh mục: Hóa chất công nghiệp, Muối
Thẻ: Na2S2O4, Natri dithionit, Natri hidrosunfit, Tẩy đường

Trong công nghiệp: Natri hiđrosunfit được dùng trong một số quá trình nhuộm công nghiệp. Tính khử của nó còn dùng để loại bỏ thuốc nhuộm dư, oxit dư và các chất màu ngoài dự kiến, bằng cách này làm cải thiện chất lượng màu tổng quát.

Natri Hiđrosunfit Na2S2O4- Hóa chất tẩy đường

Quy cách: 50kg/thùng

Xuất xứ: Đức

Tên gọi khác: Natri dithionit, Tẩy đường.

Tính chất vật lý và hóa học:

Natri hiđrosunfit là một bột tinh thể màu trắng có mùi lưu huỳnh yếu. Nó dễ bị phân hủy trong nước nóng và trong dung dịch axit.

Khối lượng mol: 174.107 g/mol (khan)

Bề ngoài: dạng bột tinh thể màu trắng tới hơi xám lớp ngoài màu vàng chanh nhạt

Mùi: có mùi lưu huỳnh nhẹ

Khối lượng riêng  2.38 g/cm3 (khan)

Điểm nóng chảy: 52 °C (325 K; 126 °F)

Điểm sôi: phân hủy

Độ hòa tan trong nước: 18.2 g/100 mL (khan, 20 °C)

Một số ứng dụng:

Trong công nghiệp: Natri hiđrosunfit được dùng trong một số quá trình nhuộm công nghiệp. Tính khử của nó còn dùng để loại bỏ thuốc nhuộm dư, oxit dư và các chất màu ngoài dự kiến, bằng cách này làm cải thiện chất lượng màu tổng quát.

Natri hiđrosunfit có thể dùng để xử lý nước, lọc khí, làm sạch và tẩy gỉ. Nó có thể dùng trong các quá trình công nghiệp như là tác nhân sunfonat hóa hoặc nguồn cung cấp ion natri.

Trong kỹ thuật hình ảnh, nó có thể làm thuốc tráng phim, nhưng rất ít khi được chọn. Nó thiên về làm giảm độ bắt sáng của phim và, nếu dùng sai cách, nhanh chóng làm mờ bức ảnh.

Trong sinh học, Natri hiđrosunfit dùng trong các thí nghiệm lý sinh như là một cách làm giảm thế khử của dung dịch.

Trong địa học, dùng trong việc thu hồi dầu tăng cường hóa học để làm ổn định các polyme poliacrylamit tránh khỏi sự biến chất cơ bản khi có mặt sắt.

Nó còn dùng trong các ứng dụng môi trường để truyền mặt có Eh thấp xuống lòng đất để khử các chất ô nhiễm như crom.

Sản phẩm khác: Natri Thiosunfat Na2S2O3

New update: 27/11/2019

Liên hệ: 0961 370 006

Tác giả: Admin