Polymer anion A1110

Polymer anion A1110

Liên hệ

Xuất xứ: Anh
Danh mục: Hóa chất môi trường
Thẻ: A1110, Polymer anion A1110

Polymer anion A1110 làm thay đổi rất ít độ pH và tăng rất ít độ muối là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải.

Polymer anion A1110

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Anh

Một số tính chất vật lý và hóa học:

Polymer anion A1110 là polymer âm tính, có trọng lượng phân tử và độ tích điện khác nhau.

Hoạt động có hiệu quả như các chất hỗ trợ đông tụ hoặc hỗ trợ lắng trong quá trình tách lỏng- rắn.

Polymer anion A1110 được sử dụng với nồng độ thấp (0,1-0,5%) nhằm phá vỡ độ bền vững của các hạt keo trong nước và làm chúng kết tụ lại với nhau. Chúng sẽ kết dính lại thành các cục bông to và lắng được gọi đó là quá trình kết bông

Khi cho Polymer anion A1110  vào nước thải sẽ xảy ra các giai đoạn sau: 

Các hạt keo bị hấp phụ bởi polymer, không còn bền vững, gọi là quá trình keo tụ.

Các hạt keo bị phá vỡ sẽ kết dính với nhau thành các cục bông nhỏ, sau đó thành cụm to hơn và lắng được, gọi là quá trình kết bông.

Một số ứng dụng:

Với ứng dụng của Polymer anion A1110, bùn sau xử lý đặc và ít hơn, có thể xử lý trực tiếp.

Bên cạnh đó sử dụng Polymer anion A1110 còn làm thay đổi rất ít độ pH và tăng rất ít độ muối. Từ đó, cho thấy tính chất đa dụng, tiện lợi của polymer trong xử lý nước thải..

Polymer anion A1110 là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải:

Trong quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…)

Công nghiệp hoá chất vô cơ

Công nghiệp khai thác kim loại

Cặn bùn sét

Lọc axít

Công nghiệp giấy

Sản phẩm khác: Polymer cation C1492

New update: 27/11/2019

Liên hệ: 0911 481 823

Tác giả: Admin